Gravvårdar Stockholm

Blogg

Därför vill vi ha en gravsten vid graven

29 mar 2018

Allt sedan människans historia, har vi som art, liksom andra arter, som elefanter, till exempel, velat bygga minnesmonument över de som har dött. De första tecken på det har hittats från 800 efter Kristus. De första kristna hade en avancerad gravstensskultptur. Den som har läst Bibeln, och framför allt Gamla testamentet kan läsa om hur judarna byggde olika stenrösen över de döda. Även vikingarna, hos oss i kalla Norden, har tillverkat stenrösen över sina döda. Det kan vi se till exempel i kungagravarna i Gamla Uppsala. Det enda som finns kvar av de tusen år gamla kungagravarnas stenrösen är numera bara tre kullar. Oberoende hur det numera ser ut, vet vi att vi som art alltid har haft behovet att komma ihåg de som har dött omkring oss. För oss fungerar gravstenarna och graven som en påminnelse, dels om den som faktiskt har gått bort och för det egna minnet.

Vi vill ha ceremonier för minnets skull

Vi har behov av ceremonier och ritualer. Att kunna minnas den döda har blivit viktigt för oss som människor. Det är av de anledningarna som vi arrangerar begravningar. Det är inge ceremonier för de döda, såsom vi för hundra år sedan ansåg var viktigt fr den dödas själ att få ro. Fortfarande ser vi i andra länder och kulturer, och religioner, att vi har begravningsceremonier för de dödas skull. Till exempel inom buddismen anser man fortfarande att begravningsceremonierna är till för att ”hjälpa” den döda komma till rätta i dödsriket. Därför hålls de flesta japanska begravningsceremonier efter ett år, tre år och fem år efter dödens inträdande, av buddistiska präster. De anser nämligen att den döda behöver hjälp på andra sidan, i dödsriket, för att komma till rätta. För övrigt lever det japanska folket med föreställningar om de dödas närvaro i vardagslivet, på ett annat sätt än vi västerlänningar.

I västvärlden tror vi inte på döda här och nu

De flesta hos oss har inga sådana föreställningar om de dödas närvaro i vår värld. Det som finns kvar av föreställningar om de döda, är det vi knyter till begravning, graven och minnesstenen över den döda. Gravarna är för vår skull, liksom begravningsakten och minnesstenen. De är till för att hjälpa oss minnas de döda. De döda har inga behov, eller krav, inget som binder dem till vår värld. På många sätt upplever vi att vi vill hedra minnet av dem som har gått bort, särskilt när vi känner att de har betytt något för oss. Därför vill vi pryda gravarna och minnesstenarna med det vi anser vackert. Vi planterar blommor, lägger ner gosedjur och annat som påminner oss om dem som gått bort.

Gravstenar påminner oss om den dödas liv

Gravstenen blir också ett stycke historia, som berättar om hur vi ser på den som gått bort. Vi uttrycker vår bild av den döda genom att välja den slags gravsten vi tycker passar bäst. Är graven stor vill vi gärna ha en stor sten och tvärtom. Sällan vill vi ha en anonym gravsten. Ofta vill vi smycka dem på personliga sätt, på sådant sätt som vittnar om den som ligger i graven och om det liv som han eller hon har levt. För mer information om gravstenar läs: http://www.gravstenar-stockholm.se.

Förbered din begravning i god tid

20 jan 2017

Att förlora en nära anhörig hör till de svåraste stunderna i en människas liv. Ibland är sorgen bara ett stort svart hål. Men det kan underlätta att veta att begravningen i alla fall blev som den döde själv velat ha den. Du som är till åren eller vet att du går mot livets slut kan hjälpa dina efterlevande genom att förbereda din egen begravning i god tid. Det kan kännas märkligt men är en kärlekshandling som kan bli mycket värdefull och avlastande för dina anhöriga.

 

En del ser begravningen som ett sista avsked. Andra ser det som en hyllning till den som ska begravas. Hur som helst bör varje begravning bli en ceremoni som förhoppningsvis kan hjälpa till i sorgearbetet.

 

Slipp rädslan av att göra fel

Många som ska planera och organisera en begravning efter en anhörig som gått bort är rädda för att göra fel. Man är rädd att välja fel kista, fel blommor, fel musik och fel mat till minnesstunden efteråt. Egentligen spelar de här praktiska valen sällan stor roll, men de kan skapa en stor stress för den som redan sörjer.

I familjer är det vanligt med olika viljor och den som har fått ansvaret för planeringen är rädd att organisera en begravning som krockar med de andra anhörigas vilja. Tanken är att hedra minnet av den döda inte skapa friktion mellan de efterlevande.

 

Vita arkivet en lättnad för anhöriga

Du som gör i ordning ett så kallat “Vita arkivet” kan själv skriva ner vad som är viktigt för dig under din begravning. Vill du ha en Monica Zetterlund-låt i kyrkan istället för Bred dina vida vingar? Vill du att prästen ska nämna något särskilt? Vill du ha våfflor istället för smörgåstårta till kaffet? Alla sådana här små detaljer kan kännas fåniga och högst världsliga när de ska präntas ner på ett papper. Vem bryr sig om det när du ändå är död? Jo, dina anhöriga! De kommer att ha stor hjälp av att veta att de i alla fall prickade några av dina egna önskemål.

 

Det är en lättnad att kunna läsa svart på vitt vad du själv velat. Någon kanske hade på känn att du gärna skulle ha haft de där nygräddade våfflorna, men den personen skulle inte ha vågat säga det om det inte stod i vita arkivet.

 

Konton, lösenord, testamente

Det vita arkivet fungerar som en sorts broschyr där du kan skriva ner allt vad du vill till efterlevande. Det finns en hel del om ekonomi, konton och annat som kan vara mycket klokt att ha antecknat ned i god tid innan din bortgång. Kanske har du gjort i ordning ett konto med en summa som ska gå till begravningskostnader.

 

Det finns goda möjligheter att undvika konflikter genom att du själv har skrivit ett juridiskt riktigt testamente som dina anhöriga kan ta del av. Alla kommer kanske inte tycka att det blir precis som de hade tänkt sig, men då kan de i alla fall vila i att det blev som du hade tänkt dig.

 

På senare år är det vanligt att vi människor också lever våra liv på internet i olika sociala medier. Om du till exempel har en facebook-sida kan det vara klokt att också ha skrivit ner användarnamn och lösenord där du har en egen profil. Det kan annars kännas obehagligt för människor som kände dig att du lever kvar på nätet fast du är död i verkligheten. Efter döden bör man kanske inte ha en profil som lever på internet. Minnet av dig däremot, det kan få leva hur länge som helst!

 

För att få hjälp med att ställa upp ett eget vitt arkiv om du bor i Stockholm kan du exempelvis vända dig till www.begravningsbyråsödermalm.nu

Ta hjälp av en begravningsbyrå

4 nov 2016

Oavsett om det kommer plötsligt eller om det kommer efter en längre tids väntan så är döden en ovälkommen gäst som sätter allting ur spel. Att en nära vän, en nära anhörig eller en bekant avlider skapar stor sorg och det är ytterst viktigt att man tillåter sig att sörja. För, gör man inte det – ja, då kommer det nästan alltid en reaktion i efterhand; en reaktion som kan vara väldigt stor.

Det måste, helt enkelt, få göra ont, man måste få en chans att sörja och genom det läka och man måste som anhörig eller bekant till en avliden få hantera situationen utan några pekpinnar, utan någon press och utan att någon talar om för en hur man ska agera.

För: det hela är ytterst individuellt. En person kan ta emot ett dödsbud genom att bli arg snarare en ledsen, en annan person kan bli handlingsförlamad och i hamna i ett tillstånd som i det närmaste kan beskrivas som apatiskt. En tredje person kanske det inte syns någonting särskilt på; denne kanske rycker lite på axlarna men håller ett stoiskt lugn och ett hårt, oberört ansikte utåt. Det senare ska dock inte förväxlas med att denne person inte bryr sig om det inträffade och beskedet han just fått.

Innerst inne så bearbetas beskedet, sorgen träder fram och även en utåt sett oberörd person sörjer. Var så säker – sorg möts inte på något sätt i antalet tårar. Sorg och att sörja å sidan dock. Ett dödsfall innebär även att en hel del praktiska saker måste göras och dit vi kan räkna exempelvis följande:

 • Räkningar måste betalas
 • Abonnemang måste sägas upp
 • Begravning måste genomföras
 • Bouppteckning måste uppföras
 • Dödsboets existens ska upphöra genom ett arvsskifte

Detta som ett axplock och där man inte har hur lång tid på sig som helst. Exempelvis bouppteckningen (listan över skulder och tillgångar hos den avlidne) måste upprättas senaste tre månader efter att dödsfallet ägt rum. Tre månader må låta som en lång tid, men i en tid av sorg så går det väldigt fort.

Vårt råd i samband med ett dödsfall? Det är att ta så mycket hjälp som möjligt och gärna i form av en begravningsbyrå. En begravningsbyrå kan faktiskt hjälpa till både med det förväntade – att ordna allting som har med begravningen att göra – och med det rent juridiska som kommer i samband med att någon avlider. Om vi först tittar på hur mycket som finns att tänka på vid en normal begravning för att skapa lite förståelse kring varför en begravningsbyrå är att anse som nödvändig:

 • Val av kista
 • Omhändertagande av den avlidne
 • Transporter (exempelvis från bårhus till kyrkkapellet)
 • Dödsannons (som ni naturligtvis hjälper till att utforma)
 • Blommor till begravningen
 • Gravsten och inskription på denna
 • Minnesstund (mat, tårta, kaffe och övrig dryck)

 

Det juridiska då? Primärt så kan man få nödvändig information kring hur vår arvsrätt ser ut och en begravningsbyrå kan även hjälpa till med boutredningen. Boutredning är ett samlingsnamn för upprättande av bouppteckning, arvskifte, dödsboförvaltning samt avveckling av dödsboet i fråga.

Kort sagt: gå inte igenom sorgen ensam och ta dig tid att verkligen minnas den avlidne. En begravningsbyrå ger dig den tid du och din familj behöver för att kunna ta er vidare.