Gravvårdar Stockholm

En plats för minnen

Gravvårdar kan vara gravstenar eller ett annat minnesmärke som kors. Gravvårdarna kan se ut på många olika sätt ; hur beror på den avlidne eller de anhörigas önskemål. Seriösa företag har en egen ateljé för tillverkning av personliga gravstenar, men erbjuder också färdiga koncept.

Har ni inte riktigt bestämt er för vad ni vill ha kan det vara en bra idé att besöka en utställning och titta på vilka alternativ som finns. Det kan gälla både gravstenens utforming och texten som ska graveras på stenen. Materialen till gravstenar beror delvis på personliga önskemål, men vanliga material är granit, marmor, kalk, natursten eller skiffer.

Tid för eftertanke

Ha aldrig bråttom vid val av gravsten. Den kommer att finnas på plats som ett minnesmärke i många år och det är därför viktigt att ta tid på sig och se till att det blir rätt. Tänk på att det som regel inte finns någon tidspress för när gravvården måste finnas på plats.

Beroende på vilken kyrkogård begravningen kommer att äga rum kan det finnas vissa begränsningar på gravstenens dimensioner, men du kan få hjälp att ta fram det alternativ som passar bäst under rådande omständigheter

En grav är en plats att gå till för att minnas en närstående som har gått bort. Det är viktigt att denna plats är utformad på ett sätt som representerar den person som vilar i graven och ger vänner och anhöriga ett vackert ställe de kan gå till för att minnas. 

Valfrihet vid utformning av gravvårdar

En gravvård kan vara utformad med en gravsten eller med någon annan typ av minnesmärke som exempelvis en skylt eller ett kors. Detta minnesmärke kan vara utformat av olika material, exempelvis järn, trä eller förstås olika typer av sten. 

Den avlidne har kanske själv uttryckt önskemål i förväg kring vad han eller hon vill ha i form av gravvård? Då kan du få hjälp med att utforma detta.

 

Du kan få hjälp med designen

Seriösa företag hjälper dig sedan att hitta det material och den utformning som du önskar för stenen eller minnesmärket. Det finns mycket att välja på när det gäller utformningen. Man kan välja en modernare variant med raka linjer, ett järnkors i gammaldags stil, en polerad metallplatta med gravyr eller en gravsten med naturlig form. 

Minnesmärket brukar alltid innehålla uppgifter om den avlidnes namn, födelsedatum och dödsdatum. Därutöver kan man förstås lägga till något mer som symboliserar personen, till exempel ett fint citat eller någon form av symbol. De som hjälper dig kan även ordna med mindre skulpturer som exempelvis fåglar av brons som man sätter samman med gravstenen.

Skriften kan också utformas på många olika sätt. Man kan välja bland många olika typsnitt och storlekar och det går även att gravera handskriven text om man föredrar det. 

Ett hållbart minnesmärke

En gravvård skall ses som ett permanent minnesmärke som skall hålla i många årtionden. Därför bör det utformas med material som håller för framtiden och förstås underhållas. Utöver att företag tillverkar nya gravvårdar hjälper de också till med underhåll som exempelvis rengöring, ifyllning av gravyr samt utökning av gravyr och annan dekor på existerande gravmonument.