Gravvårdar Stockholm

När du behöver fälla träd på begravningsplatsen

Ibland kan växtligheten bli för stor, även för vad som är rimligt på en begravningsplats. Vackra träd, buskar och blommor är viktiga för att en begravningsplats ska vara just så fin och lummig som den bör vara. Men ibland tar vissa träd eller buskar över och blir för stora. Det är aldrig bra när det händer. Det kan bli obalans i en trädgård, eller park, som gör att de andra växterna inte längre trivs, eller står i en för stor skugga. Då är det bara att avlägsna det träd som skapar den obalansen på begravningsplatsen. Ska man ta bort stora träd är det viktigt att anlita en duktig arborist till det. Har man inte fällt träd förut, kan man åstadkomma stora skador om trädet faller på fel sätt och på fel ställe. Ett träd som faller gör det med en otrolig kraft. Då gäller det att man vet exakt i vilken vinkel som det kommer att ramla, vilket avstånd som krävs till det fallande trädet för att inte skada djur, människor eller egendom.

Så bör en begravningsplats se ut

Det finns vackra, fina begravningsplatser och så finns det begravningsplatser. De som besöker en sådan vill nog helst ha en vacker och fin begravningsplats. Som exempel på en fin sådan kan vi nämna Djursholms begravningsplats, och Östra kyrkogården i Göteborg. Djursholms begravningsplats i Djursholm i Stockholm är en gammal begravningsplats och togs i bruk under 1890-talet och invigdes 1904. Begravningsplatsen har ett kapell som heter Altoprs gravkapell med interiör med intressant arkitektur. Östra kyrkogården är pampig i sin utformning och rymmer så många som över 17.000 gravplatser. På kyrkogården finns ett krematorium och på samma ställe finns även judiska begravningsplatsen.

En arborist gör det otroligt snabbt

Anlitar du en arborist som kommer och utför trädfällningen, går det mycket snabbt, liksom att få bort hela trädet och allt som följer efter en trädfällning. Det handlar kanske om att få bort hela stubben och rötter som kan ta stort område i anspråk. Som lekman bör man absolut inte fälla träd på egen hand. Finns det så hus i närheten kan det hela sluta med ett brak och på fel ställe. En arborist kan också avgöra ifall man inte behöver ta ner trädet. Ibland kan det räcka med att arboristen tar bort de översta grenarna, så klarar sig de andra plantorna och det blir ljust och fint på begravningsplatsen på nytt. Läs mer här om arborist som arbetar i Stockholm på: http://www.trädfällningstockholm.se.

12 Oct 2018