Gravvårdar Stockholm

Ta hjälp av en begravningsbyrå

Oavsett om det kommer plötsligt eller om det kommer efter en längre tids väntan så är döden en ovälkommen gäst som sätter allting ur spel. Att en nära vän, en nära anhörig eller en bekant avlider skapar stor sorg och det är ytterst viktigt att man tillåter sig att sörja. För, gör man inte det – ja, då kommer det nästan alltid en reaktion i efterhand; en reaktion som kan vara väldigt stor.

Det måste, helt enkelt, få göra ont, man måste få en chans att sörja och genom det läka och man måste som anhörig eller bekant till en avliden få hantera situationen utan några pekpinnar, utan någon press och utan att någon talar om för en hur man ska agera.

För: det hela är ytterst individuellt. En person kan ta emot ett dödsbud genom att bli arg snarare en ledsen, en annan person kan bli handlingsförlamad och i hamna i ett tillstånd som i det närmaste kan beskrivas som apatiskt. En tredje person kanske det inte syns någonting särskilt på; denne kanske rycker lite på axlarna men håller ett stoiskt lugn och ett hårt, oberört ansikte utåt. Det senare ska dock inte förväxlas med att denne person inte bryr sig om det inträffade och beskedet han just fått.

Innerst inne så bearbetas beskedet, sorgen träder fram och även en utåt sett oberörd person sörjer. Var så säker – sorg möts inte på något sätt i antalet tårar. Sorg och att sörja å sidan dock. Ett dödsfall innebär även att en hel del praktiska saker måste göras och dit vi kan räkna exempelvis följande:

 • Räkningar måste betalas
 • Abonnemang måste sägas upp
 • Begravning måste genomföras
 • Bouppteckning måste uppföras
 • Dödsboets existens ska upphöra genom ett arvsskifte

Detta som ett axplock och där man inte har hur lång tid på sig som helst. Exempelvis bouppteckningen (listan över skulder och tillgångar hos den avlidne) måste upprättas senaste tre månader efter att dödsfallet ägt rum. Tre månader må låta som en lång tid, men i en tid av sorg så går det väldigt fort.

Vårt råd i samband med ett dödsfall? Det är att ta så mycket hjälp som möjligt och gärna i form av en begravningsbyrå. En begravningsbyrå kan faktiskt hjälpa till både med det förväntade – att ordna allting som har med begravningen att göra – och med det rent juridiska som kommer i samband med att någon avlider. Om vi först tittar på hur mycket som finns att tänka på vid en normal begravning för att skapa lite förståelse kring varför en begravningsbyrå är att anse som nödvändig:

 • Val av kista
 • Omhändertagande av den avlidne
 • Transporter (exempelvis från bårhus till kyrkkapellet)
 • Dödsannons (som ni naturligtvis hjälper till att utforma)
 • Blommor till begravningen
 • Gravsten och inskription på denna
 • Minnesstund (mat, tårta, kaffe och övrig dryck)

Det juridiska då? Primärt så kan man få nödvändig information kring hur vår arvsrätt ser ut och en begravningsbyrå kan även hjälpa till med boutredningen. Boutredning är ett samlingsnamn för upprättande av bouppteckning, arvskifte, dödsboförvaltning samt avveckling av dödsboet i fråga. Kort sagt: gå inte igenom sorgen ensam och ta dig tid att verkligen minnas den avlidne. En begravningsbyrå ger dig den tid du och din familj behöver för att kunna ta er vidare.

4 Nov 2016